Wat kan jij met het einde van de petrodollar en de opkomst van de BRICS-landen?

Rentebetalingen nationale schuld van Amerika

Zoals je vast weet is het Amerikaanse schuldenniveau de afgelopen jaren enorm toegenomen en heeft het een alarmerend niveau bereikt. Zo zijn de rentebetalingen voor de nationale schuld van Amerika voor het eerst hoger dan 1 biljoen dollar. Bovendien is de verwachting dat dit aan het einde van het jaar zelfs oploopt tot 1,6 biljoen dollar. Daarmee zal dit de grootste uitgavenpost van de Amerikaanse overheid worden. Parallel hieraan is er de opkomst van de zogenaamde BRICS-landen. Trends die z’n weerslag zullen hebben op onze economie en keuzevrijheid. En kansen bieden voor reflectie en actie.

Schuldenniveau en einde petrodollar

Bij Keuze Vrij Bij Mij richten we ons vanzelfsprekend op de kansen. Het zien en benutten ervan begint bij het krijgen van een goed begrip van deze ontwikkelingen. Laten we hiervoor beginnen bij het schuldenniveau en de mogelijke gevolgen van de petrodollar.

De term "petrodollar" verwijst naar de Amerikaanse dollar die wordt gebruikt in de handel van olie op wereldwijde markten. Dit concept ontstond in de jaren 1970 toen oliestaten, zoals Saoedi-Arabië, akkoord gingen om olie te verkopen in Amerikaanse dollars, ongeacht het land van herkomst van de koper. Deze afspraak heeft de dollar versterkt als de belangrijkste valuta in internationale handel en heeft de Verenigde Staten aanzienlijke invloed op de wereldeconomie gegeven.

De groeiende Amerikaanse schuld kan bijdragen aan speculatie over het mogelijke einde van de petrodollar. Wanneer de schuld stijgt, kan dit het vertrouwen in de Amerikaanse economie en de dollar als wereldwijde reservevaluta ondermijnen. Dit kan leiden tot een lagere kredietwaardigheid en een dalende dollar waarde, waardoor landen alternatieven gaan zoeken voor handel en reserves. Bovendien kunnen landen die grote hoeveelheden Amerikaanse schuld aanhouden, zoals China, hun reserves spreiden naar andere valuta's of activa, wat de vraag naar de dollar verder vermindert. Als dit gebeurt, kan het systeem van de petrodollar onder druk komen te staan, wat de speculatie over het einde ervan verder voedt.

BRICS

Opkomst BRICS-landen en verminderde afhankelijkheid van de dollar

Tegelijkertijd worden de BRICS-landen – Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika – steeds invloedrijker. Deze landen werken aan het verminderen van hun afhankelijkheid van de Amerikaanse dollar. Ze streven naar financiële autonomie en een grotere spreiding van hun financiële middelen. Zo laten Rusland en China steeds meer de Amerikaanse dollar achterwege bij hun handelsbetrekkingen. Bovendien zijn ze bezig met het ontwikkelen van een gezamenlijk financieel systeem voor handel zonder de Amerikaanse dollar. Deze ontwikkelingen ondermijnen de positie van de dollar als wereldreservemunt.

Mogelijke gevolgen

Deze ontwikkelingen dienen als een herinnering aan het belang van bewustzijn en voorbereiding. Zoals de financiële crisis van 2008 ons heeft getoond, is geen economie immuun voor de golven van verandering. Het is van cruciaal belang dat we de tekenen herkennen en ons aanpassen aan de nieuwe werkelijkheid die zich ontvouwt. Dit is niet enkel een kwestie van overleven, maar een kans om een wereld te creëren met meer mogelijkheden en keuzevrijheid op het gebied van vermogen en betalen.

Horizon verbreden

Zo is het nu, meer dan ooit, tijd om onze horizon te verbreden en na te denken over alternatieve systemen en valuta die een veerkrachtige toekomst kunnen ondersteunen. Wij geloven dat de kracht van bewuste keuze en geïnformeerde besluitvorming ons kan helpen navigeren en vormgeven aan de toekomst. Het verkennen van nieuwe economische modellen, betaalsystemen en vermogensbeheer kan ons de weg wijzen naar een vrijere wereld.

Webinar ANTHONY MIGCHELS 14 05 2024

Echt begrijpen hoe het werkt? Volg het webinar van Anthony Migchels

Om te anticiperen op deze veranderingen en goede keuzes te maken is het belangrijk je begrip en bewustzijn over dit belangrijke onderwerp te vergroten. Hier helpen we je graag bij. Daarom hebben we monetair hervormer Anthony Migchels gevraagd een webinar te geven.

In het webinar ‘Hoe werkt ons geldsysteem’ zal hij dieper ingaan op de relatie tussen deze gebeurtenissen en ons geldsysteem. Hij zal bespreken hoe het huidige systeem van fiatgeld en de afhankelijkheid van de Amerikaanse dollar als wereldreservemunt bijdragen aan de problemen die we nu zien. Migchels zal ook alternatieve modellen en oplossingen bespreken die ons kunnen helpen om financieel veerkrachtiger te worden.

Het webinar "Hoe werkt ons geldsysteem" biedt een unieke gelegenheid om je begrip van de complexe dynamiek van de wereldwijde economie te vergroten.

Meld je hier aan voor dit webinar