Lokaal met zilver betalen

Lokaal met zilver betalen en voedselproductie Kees Faasse

In de meest recente aflevering van de Keuzevrijheid podcast gaat Olaf Weller in gesprek met Kees Faasse die betrokken is bij Vereniging Gezonde Samenleving Doetinchem (VGS doet) besproken. Deze vereniging zet zich in om voedsel te betrekken van lokale boeren die op een biologische of biodynamische manier verbouwen. Het doel is om deze boeren te ondersteunen en het voedsel dichter bij de mensen te brengen. Met als motto "je boeren ondersteunen", wordt er vanuit VGS doet zelfs gewerkt aan een platform op hun website waar mensen met moestuinen hun overschot aan producten kunnen aanbieden. Dit initiatief wint aan populariteit en wordt een steeds belangrijker kanaal in de lokale voedselproductie.

Beluister de podcast hier.

Een nieuwe wereld opbouwen: Verandering van onderaf en het belang van alternatieven

Kees Faasse is actief bezig met het opbouwen van een nieuwe wereld. Hij gelooft sterk dat verandering van onderaf moet komen, in plaats van te vertrouwen op de overheid of grote bedrijven. Hij observeert een verschuiving in de wereld en begrijpt dat als we de controle in handen laten van de overheid en grote bedrijven, we niet de wereld zullen bereiken die we willen. Kees is ervan overtuigd dat verandering voornamelijk voortkomt uit de mensen zelf, zoals dat in het verleden is gebeurd. Daarom neemt hij het initiatief om deze verandering in gang te zetten en zo bij te dragen aan een nieuwe wereld. Hij beschouwt zichzelf als een ondernemer die actief meewerkt aan deze transformatie.

Alternatieven voor traditionele valuta: Betalen met zilveren munten

Een ander belangrijk onderwerp dat besproken wordt in deze podcastaflevering is het belang van alternatieven voor traditionele valuta, met name de mogelijkheid om met zilveren munten te betalen. Kees Faasse benadrukt de cruciale rol die geld speelt in ons dagelijks leven, aangezien we consumeren en werken om geld te verdienen. Hij erkent echter dat het creƫren van iets nieuws, zoals een nieuwe valuta, aanzienlijke tijd, energie en kosten met zich meebrengt. Daarom benadrukt hij het belang van het verkennen van bestaande alternatieven, zoals het gebruik van zilveren munten voor betalingen.

Kees deelt in de aflevering over de positiviteitsmarkt die georganiseerd werd door VGS doet. Op deze markt kunnen mensen voedsel bestellen en betalen met zilveren munten. Daarnaast zijn er plannen om in de toekomst meer positiviteitsmarkten te organiseren. Kees hoopt dat de podcast meer mensen zal bereiken en zal inspireren om alternatieve betaalmethoden zoals zilveren munten te omarmen. In het algemeen benadrukt hij het belang van het zoeken naar oplossingen en alternatieven voor traditionele valuta.

Luister naar de podcast hier.