Interview met NWO-coördinator Femke Grothausen

Authentiek, moed, daadkracht en het samen willen gaan doen!

Interview met coördinator Femke Grothausen van Nieuwe Wereld Ondernemers Nijmegen

Sinds september is ook in Nijmegen een lokaal netwerk van Nieuwe Wereld Ondernemers actief. Het initiatief hiervoor werd genomen door Femke Grothausen, die samen met Isabel Voet bijeenkomsten organiseert. Wij spraken met Femke over het netwerk, de ideeën daarachter en haar ervaringen.

Wie is Femke en hoe ben je coördinator van Nieuwe Wereld Ondernemers Nijmegen geworden?

“Ik ben alleenstaande moeder met een zoon Tjebbe van 13. Ik heb als klassiek homeopaat een praktijk aan huis en werk daarnaast als zzp wijkverpleegkundige. In eerste instantie sloot ik mij aan bij Adem Vrij Bij Mij en daarna bij Keuze Vrij Bij Mij omdat iedereen in mijn praktijk welkom was in de coronatijd. En een mooie stap om te laten zien hoe ik erin sta. Daarna kwam Nieuwe Wereld Ondernemers. Ik ben eerst in Arnhem naar een bijeenkomst geweest en dat sprak mij aan. Ik dacht: ‘je moet het zelf doen’. Vandaar dat we het Nieuwe Wereld Ondernemers-netwerk zijn gaan opzetten in Nijmegen samen met Isabel Voet.”

Wat heb je voor ogen voor het Nieuwe Wereld Ondernemers Nijmegen?

“Dat we als ondernemers in de regio elkaar beter leren kennen, verbinden en samen van bottom-up te bouwen aan een nieuwe maatschappij “we moeten het zelf doen”. Daarnaast inspirerende mensen uitnodigen tijdens de bijeenkomsten.”

Wat wil je dan gaan neerzetten?

“Ik wil graag kijken hoe we steeds onafhankelijker kunnen worden vanuit je authentieke zelf zijn. Hoe dat er uiteindelijk uit gaat zien heb ik nog niet helemaal helder voor ogen, maar het is belangrijk dat we daar samen naar gaan zoeken. Bijvoorbeeld vanuit mijn werk gezien is het mijn droom om in een gezondheidscentrum te werken met allerlei disciplines, waaronder ook artsen, waar je gaat kijken naar hoe we echt kunnen genezen’. Ik zeg altijd: ‘ik werk in de ziekenzorg, ik werk niet in de gezondheidszorg’. Ik wil dat we ècht gaan kijken iemand die ziek is en wat hij nodig heeft om weer gezond te worden, samen met de persoon zelf. Zelf doen, betekent zoveel mogelijk los van overheid en instituties. En bottom-up in plaats van top-down.

Het heeft natuurlijk twee kanten, er zijn artsen die nog niet vanuit een holistische mens- en gezondheidsvisie werken, maar het zijn ook de patiënten die niet allemaal daarvoor open staan. Dus het zou mooi zijn te kijken met mensen die deze visie wel delen hoe we kunnen gaan samenwerken.”

Hoeveel en wat voor ondernemers zitten jullie netwerk?

“Op de bijeenkomsten waren dat er tot nog toe rond de twintig. In de Nieuwe Wereld Ondernemers Telegramgroep van Nijmegen zitten ongeveer veertig mensen. Onder hen veel therapeuten. Maar ook andere ondernemers zoals een klusjesman, iemand uit de financiële hoek, iemand die bezig is met gevitaliseerd water, een horecaondernemer, een kapster… Dat maakt het zo leuk. Die diversiteit.”

Welke onderwerpen hebben jullie tot nu toe besproken?

“De eerste spreker was Edwin Schaafsma, een businesscoach die over financieel onafhankelijke ondernemers kwam spreken. De volgende bijeenkomst sprak André Winkelhorst, ondernemer en fulltime levensgenieter, die kwam vertellen over positief in het leven staan en authenticiteit. Dat men het zelf moet doen en hoe belangrijk humor is. En op 15 november Jorian Damen, een boer die oorspronkelijk uit de bankenwereld komt en nu het boerenbedrijf de ‘Gelukkige groentes’ runt. Een mooi project hier in de buurt, niet alleen voor mensen die een abonnement hebben maar ook voor de voedselbank.We proberen ook de sprekers uit deze omgeving aan te trekken.”

Hoe ziet een netwerkbijeenkomst eruit?

“De spreker heeft een half uur. We beginnen met een voorstelronde, daarna is er ruimte voor een hulpvraag vanuit de ondernemers. Dan hebben we wat vragen waarover we in groepjes gaan discussiëren. Bijvoorbeeld: ‘Hoe zie je jouw toekomst als Nieuwe Wereld ondernemer? Wat zou je willen?’. Dus vragen en discussie op het gebied van de Nieuwe Wereld Ondernemers.

Heb je al gemerkt dat mensen elkaar buiten de netwerkbijeenkomsten ook opzoeken?

“Jazeker, ik doe dat zelf ook. Als ik iemand nodig heb dan kijk ik ook binnen het netwerk, of in de lokale Telegramgroep van de Nieuwe Wereld Ondernemers of op Keuze Vrij Bij Mij. Dat neemt steeds meer toe. Mensen hebben daar behoefte aan.”

Wat denk jij dat karakteristiek is voor mensen die zich aansluiten bij de Nieuwe Wereld Ondernemers?

“Ik denk dat men vooral onafhankelijk en authentiek wil zijn en ook de moed heeft om ‘iets’ neer te willen zetten. Men durft actie te ondernemen en nee te zeggen tegen het systeem. Voor mij is het een innerlijke impuls; ik wil me hiermee verbinden. Hiervoor heb je de moed nodig om néé te zeggen en daadkracht om wat te gaan doen. Dan is het belangrijk om je aan te sluiten, dan resoneer je met de groep. De mensen in de netwerkgroep hebben dat allemaal. We zijn allemaal ook zoekende en dat is helemaal oké. Woorden als ‘vrij mens’ zijn en ‘verbinden’ lijken ook een beetje geladen te zijn. Daarom ben ik ook zoekende naar welke woorden we kunnen gebruiken om het doel voor ogen te houden. Iedereen heeft hierbij zijn eigen filter en zijn eigen beeld. Ik denk dat woorden als authentiek, moed, daadkracht en het samen willen gaan doen de meest aansprekende woorden zijn. Bij andere organisaties miste ik vaak de daadkracht. Ik zie bijvoorbeeld ook daadkracht bij Society 4.0.

Er is nu iets unieks aan het gebeuren. Sommige dingen zullen omvallen, sommige dingen zullen blijven staan. Er ontstaan overal groepen en die zullen zich vroeg of laat ook wel met elkaar gaan verbinden. Het systeem is al zo oud, mensen weten niet meer hoe het is om in je kracht te gaan staan en hoe het is om onafhankelijk te zijn. Er is zoveel wet- en regelgeving, het is één dichtgetimmerde boel en dat gaan we doorbreken met zijn allen. Dat is prachtig! Er komt heel veel energie vrij.”

Wat is jouw rol als coördinator?

“Dat is op het moment vooral het organiseren van de bijeenkomsten. Bijvoorbeeld, regelen van de locatie, de spreker, zorgen dat er hapjes en drankjes zijn. Maar ook eventueel vragen beantwoorden en aanspreekpunt zijn voor Jeroen, die vanuit de Nieuwe Wereld Ondernemers de netwerkcoördinatoren begeleid. Al met al ben ik er heel wat uurtjes per week mee bezig. Het vraagt best veel tijd maar ik doe het met liefde.

Op dit moment hebben we een keer per maand een bijeenkomst. Er zijn nog geen concrete plannen voor andere activiteiten maar dit is wel mogelijk. Hierbij hangt het ook af van Keuze Vrij Bij Mij, wat wel en niet mogelijk is.

Daarnaast ga ik ga naar de coördinatorendagen. Dan evalueren en kijken we hoe we verder gaan. Dat mag ‘organisch’” gaan groeien. Alles doe ik samen met Isabel en we hebben een korte lijntje met Jeroen Kroon van Diest, onze coördinator.”

Krijg je feedback vanuit de deelnemende ondernemers?

“Jazeker, ze vinden de avonden heel fijn. Ik lees dat ook terug in de Telegramgroep. We hebben pas twee avonden gehad en men geeft aan dat het fijn is samen te komen. Er wordt ook gereageerd op de sprekers. Wat aansprak en wat minder aansprak. Dat wordt allemaal gedeeld en dat is ook goed. Er komen ook vragen. Bijvoorbeeld over onze groep of over Nieuwe Wereld Ondernemers. Vragen waar ik zelf geen antwoord op heb geef ik door aan Jeroen die dit dan uitzoekt en terugkoppelt aan mij, zodat ik dit weer aan de groep kan vertellen. Het is heel dynamisch.”

Hoe ervaar je de ondersteuning van Keuze Vrij Bij Mij?

“Ik heb het meeste contact met Jeroen. Jeroen is geweldig! Ik heb heel veel contact met hem.”

Welke kant zou jij willen dat de Nieuwe Wereld Ondernemers opgaan en dan niet alleen jouw lokale groep maar als geheel?

“Ik vond de grotere bijeenkomst in Arnhem heel fijn, met verschillende sprekers. Het moet natuurlijk tweerichtingsverkeer zijn. Niet alleen wat Nieuwe Wereld Ondernemers vanuit Keuze Vrij Bij Mij wil, maar ook vanuit wat de lokale groepen zelf willen. Wat ik heel fijn vind is als we kijken naar het financiële systeem. Hoe kunnen we dat samen gaan doen en gaan dragen? Verder denk ik dat het op het moment nog even tijd nodig heeft.”

Welke boodschap heb je voor ondernemers die dit interview lezen en nog niet aangesloten zijn bij een lokaal Nieuwe Wereld Ondernemers-netwerk?

“Jullie zijn vrij om een keertje te komen kijken om de sfeer te proeven en als je dat wilt aan te sluiten. Een uitnodiging!”