Interview met Claudia Heijdel

“Kijken naar hoe we elkaar kunnen helpen om vanuit die eigen verantwoordelijkheid, autonoom te zijn en met elkaar te verbinden...”

Waarom ben jij lid geworden van Keuze Vrij Bij Mij?

“Ik weet niet meer precies waar en wanneer maar toen Keuze Vrij Bij Mij op mijn pad kwam, had ik meteen zoiets van ‘ja’, dat is het, daar gaat het om. Ik werk al heel lang met de Oosterse Geneeswijzen, met Yin & Yang en dualiteit. Van daaruit snap ik dat het een ook het ander oproept. Ik vroeg mij af hoe we om moesten gaan met de situatie. Ik was het niet eens met wat er gebeurde maar wilde niet helemaal in de strijd gaan zitten. Want dan draag je aan de situatie bij en het één houdt het ánder in stand. Uiteindelijk kan zoiets tot een explosie leiden.

Bij Keuze Vrij Bij Mij dacht ik, dat is het! Hiermee ga je dus de heelheid omarmen en erken je dat iedereen een eigen visie en een eigen pad heeft te bewandelen in het leven. Dat we daar respect voor willen tonen en kijken hoe we elkaar kunnen steunen en inspireren, in plaats van afwijzen. En ik geloof dat die visie, de weg hieruit is. Natuurlijk komen we op onze weg conflicten tegen, maar je gaat die dan wel anders benaderen. Dat voelde voor mij zo fijn.”

Ben je eerst als ondernemer lid geworden van Keuze Vrij Bij Mij of direct Family lid?

“Ik ben als ondernemer ingestapt aan het begin. Ik heb ook een paar keer meegedaan met de Nieuwe Wereld Ondernemers. Ik was daar al mee bezig binnen mijn eigen netwerk en dacht nog na over hoe verder… We hebben iedereen nodig, ZZP’ers en MKB’ers, in alle sectoren. Om samen iets moois neer te zetten. Maar voor echt succes heb je ook bewuste klanten nodig.”

Hoe zie je rol van de Vrij Bij Mij Community in dit geheel?

“De community is heel belangrijk. Mensen kunnen met elkaar ervaringen uitwisselen en delen de filosofie van Vrij Bij Mij. Dat vind ik heel mooi. Wat ik over het algemeen zie, is dat dat mensen echt bewust erin staan en hun ervaring of visie willen delen maar ook openstaan voor anderen.

Er is een enorme overvloed aan social media platforms. Ik werd daar een beetje gefrustreerd van omdat daar heel veel tijd en energie in ging zitten om het allemaal bij te houden. Ik ben daarom ruim een jaar geleden uit Facebook, Instagram en WhatsApp gestapt. Nu zijn de Vrij Bij Mij community, mijn eigen platform, Nieuw Den Haag en nog een paar andere kanalen het belangrijkste voor mij.

Mijn intentie is om gelijkgestemden te ontmoeten. En natuurlijk is het ook belangrijk dat we dat we elkaar aanvullen met verschillende visies. Op een bepaalde manier resoneren we met elkaar en tegelijkertijd is er ruimte om anders over dingen na te denken, andere ideeën te hebben en kennis te delen.”


Hoe zou de community zich verder kunnen ontwikkelen?

“Het is een vak apart om een community op te richten en mensen daarin actief in te krijgen. De mainstream social media hebben daar geavanceerde marketingstrategieën voor. Ze beschikken over heel veel geld en kennis, bijvoorbeeld over de werking van het menselijk brein. Zo trekken ze mensen hun platforms in en houden ze binnen.

Als je deze mensen naar een platform als onze community wilt halen, dan vraagt dat een bewuste keuze van hen. Mensen die het ‘spel’ doorzien. Daarbij is het niet direct noodzakelijk dat ze helemaal wegstappen van de mainstream platforms, maar dat ze krachtig genoeg zijn om daar niet in 100% ingezogen te worden. En bewust meer tijd gaan besteden aan alternatieve platforms zoals onze community. Zoiets heeft tijd nodig!

Ik vind het geweldig dat in onze community hele waardevolle dingen gepost worden. Niet van die inhoudsloze berichten die je op de grote platforms vaak ziet. Mensen zijn hier veel bewuster bezig.

In eerste instantie moest ik even wennen aan de nieuwe indeling. Maar nu ervaar ik het als heel helder en prettig. Ik wil ook zelf meer gaan posten. Ik ben nu bezig met nieuwe intenties voor mijzelf neer te zetten en mijn prioriteiten helder te krijgen. Daarbij komt de community hoger op mijn prioriteitenlijst te staan. Ik ga dan meer uit van wat ik op dit moment kan bijdragen. Voorheen lag mijn focus meer op wat kan ik op dit moment niet bijdragen… Ik wil ook meer reageren op de berichten van anderen.

Ik denk dat de community belangrijk is maar ook ‘offline’ activiteiten zijn heel belangrijk. En daar een soort balans in te vinden. Dus activiteiten organiseren waarbij mensen elkaar kunnen ontmoeten. Ik denk dat dat heel verbindend werkt, als je elkaar ‘offline’ hebt leren kennen, zo vind je het veel leuker om ‘online’ dingen te delen. Betrokkenheid ontstaat door verbinding en die verbinding ontstaat door elkaar life te ontmoeten.”

Neem je zelf wel eens deel aan activiteiten vanuit de community?

“Vorig jaar heb ik deelgenomen aan een van de kampeerweekenden. Maar op dit moment verder niet, bij de Nieuwe Wereld Ondernemers ontmoet ik wel mensen. Ik chat ook in de community, alleen het doorpakken is nog niet gebeurd.

Zo’n kampeerweekend is heel fijn. Ik voel daar veel voor. Je verbindt vanuit spontaniteit. Evenementen zijn meer bedoeld om iets te komen leren, of naar een lezing te komen luisteren en dat heeft een andere waarde dan spontaan samen komen. Dat is heel ontspannen en je hoeft niets. Je bent gewoon jezelf en je en maakt plezier met elkaar. Plezier dat spontaan ontstaat, daar mogen we de waarde niet van onderschatten. De trilling en energie verandert daardoor en zo creëren we de nieuwe wereld.”

Zie je het organiseren van meetings voor community leden als een van de dingen die Vrij Bij Mij zou kunnen oppakken?

“Zeker, er ligt misschien wel net zo’n verantwoordelijkheid naar de community, als naar de naar de Nieuwe Wereld Ondernemers. Je hebt beide nodig om iets nieuws neer te zetten. Dus natuurlijk is het van belang om leden daarbij te betrekken. Iedereen kan hier een bijdrage aan leveren. Maar het initiatief zou dan vanuit de organisatie genomen kunnen worden en vervolgens uitgewerkt en ingevuld door leden. Dat is natuurlijk superleuk! Het geeft je energie, het geeft de groep energie en dat draagt dan weer bij aan de nieuwe wereld.

We mogen nu leren dat de nieuwe tijd ook vraagt om het dragen van eigen verantwoordelijkheid. Maar dat is voor veel mensen nog niet vanzelfsprekend. We zijn eraan gewend dat dingen voor ons gedaan en geregeld worden. Dat mensen zelf met initiatieven gaan komen, is wel nodig in de nieuwe tijd. Alleen hebben we dat van huis uit niet geleerd. Eigenlijk vraagt het erom, te kijken naar hoe we elkaar kunnen helpen om vanuit die eigen verantwoordelijkheid, autonoom te zijn en met elkaar te verbinden. Zelfstandig, autonoom en co-creatie….”

En, hoe kunnen we dat gaan leren?

“Daar hebben mensen een zetje bij nodig, denk ik. Het is nieuw terrein voor iedereen. Er is niet één leider die dat allemaal even kan beslissen voor ons. Het erkennen van deze fase, dit willen we niet en dit willen we wel; Maar hoe dan? Laten we elkaar gaan helpen. Het is een proces van vallen en opstaan. Oude patronen zijn diepgeworteld. Ondanks dat we redelijk bewust kunnen zijn, kan je nog steeds zomaar even in een oude gewoonte, of zelfs fysieke reactie vervallen. Dat bewust zijn is het belangrijkst, van daaruit kun je nieuwe keuzes maken. Is het bewustzijn er niet, dan ga je in de survival modus en kun je niet groeien.

Dus als de huidige maatschappij erin slaagt mensen in angst en in stress te laten zitten, worden ze ervan weerhouden om te groeien. Dat is heel duidelijk geworden in de afgelopen paar jaar. Alleen op een gegeven moment is er een kracht in ons, een levenskracht, die doorbreekt. We kunnen ons daardoor herinneren wie we werkelijk zijn en wat we werkelijk kunnen. Dat geeft een kracht die sterker is dan wat dan ook. Het is belangrijk om te bedenken waar de mensheid door de tijd heen mee te maken heeft gehad, ondanks dat zijn we al zover gekomen. We gaan dus ook hier doorheen komen.

Maar vrijheid betekent ook verantwoordelijkheid en daar sta ik voor. Misschien dat niet Iedereen die keuze maakt, daar is elk mens vrij in. Als mensen zeggen dat ze het eigenlijk wel makkelijk vinden als de overheid alles bepaalt en dat gewoon opvolgen, is dat hun eigen keuze. Om te kunnen groeien is het nodig dat we afkomen van het idee dat we anderen moeten redden. Af van de zogeheten drama-driehoek, waarin we afwisselend slachtoffer, redder of dader zijn. Natuurlijk kun je mensen op weg helpen als zij dit zelf willen, maar de verantwoordelijkheid blijft bij de persoon zelf.

Heb je nog een boodschap voor de community?

Dagelijks stilstaan bij wat je waar koopt, waar je geld naartoe gaat en waar je wilt dat je geld naartoe gaat. En in liefde je geld ontvangen, dat mag ook. We hebben geleerd dat ‘geld stinkt’ of ‘geld vies is’ en kijken vol afschuw naar de ‘rijke stinkerds’. En tegelijk willen we rijk zijn. Er zit een conflicterende programmering in ons als het gaat om geld. Realiseer je dat geld een middel is en op zichzelf neutraal is. De lading die wij eraan geven is de lading die het krijgt. Zo gaat dat ook met symbolen en andere actuele onderwerpen waarover veel discussie is. Houd er rekening mee dat die welles-nietes spelletjes ons afleiden van waar het werkelijk om gaat. Ik vergelijk het altijd met een mes. Een mes op zich is niet slecht of goed, maar wat jij ermee doet, de keuze die je maakt, bepaalt de impact die je hebt op de wereld. Zo kun je er bijvoorbeeld iemand mee neersteken of een boterham mee smeren en die samen delen.