Een mensgerichte samenleving dankzij AI?

Futurist Christian Kromme gaf bij Keuze Vrij Bij Mij een webinar waarin hij de toekomst van kunstmatige intelligentie (AI) besprak. Kromme benadrukte tijdens dit webinar dat AI niet alleen bedreigingen met zich meebrengt, maar ook veel kansen biedt. Middels het webinar wilde Christian mensen laten zien dat AI een natuurlijk en mooi fenomeen is, mits we het op de juiste manier omarmen.

Dit artikel biedt een samenvatting van de belangrijkste punten uit het webinar van Christian Kromme en stelt lezers in staat om de essentiële inhoud van het webinar tot zich te nemen zonder het daadwerkelijk te bekijken.

De Zeven Golven van Technologische Ontwikkeling

Kromme introduceert het concept van de zeven golven van technologische ontwikkeling, geïnspireerd door de biologie. Hij vergelijkt de ontwikkeling van technologie met de ontwikkeling van cellen in ons lichaam. Elke golf vertegenwoordigt een nieuwe fase van complexiteit en brengt nieuwe technologieën en interfaces met zich mee.

De eerste golf gaat over interactie, waarbij cellen leren communiceren met elkaar. De tweede golf draait om infrastructuur, waarbij cellen structuren bouwen om voedsel en energie efficiënter te verwerken. De derde golf richt zich op informatie, waarbij cellen zenuwsystemen ontwikkelen om informatie te delen. De vierde golf gaat over instinct, waarbij cellen automatisering implementeren om efficiënter te kunnen jagen en overleven.

De vijfde golf draait om imitatie, waarbij cellen het limbische brein ontwikkelen om gedrag van anderen te kopiëren en samen te werken. De zesde golf gaat over intelligentie, waarbij cellen de neocortex ontwikkelen om complexe problemen op te lossen. De zevende golf richt zich op verbeeldingskracht, waarbij cellen de prefrontale cortex ontwikkelen om concepten te begrijpen en te visualiseren.

De Impact van Kunstmatige Intelligentie

Kromme voorziet dat kunstmatige intelligentie een exponentiële groei doormaakt, waarbij hij verwijst naar de wet van Moore. Hij voorspelt dat binnen enkele jaren AI systemen beschikbaar zullen zijn die net zoveel informatie kunnen verwerken als alle menselijke breinen bij elkaar. Dit zal een enorme impact hebben op zowel de maatschappij als het bedrijfsleven.

Kromme legt uit dat AI ons in staat zal stellen om nieuwe vormen van organisaties te creëren, vergelijkbaar met zwermen in de natuur. Deze zelfsturende, autonome organisaties zullen gebaseerd zijn op samenwerking en het benutten van de individuele krachten van mensen. Hij noemt dit "Organizations as a Service" en gelooft dat dit de toekomst van leiderschap zal zijn.

De Rol van Technologie in het Vervullen van Menselijke Behoeften

Kromme is ervan overtuigd dat technologie in essentie draait om het vervullen van menselijke behoeften. Hij verwijst naar de piramide van Maslow, waarbij technologie steeds meer behoeften automatiseert, zodat mensen zich kunnen richten op hogere niveaus van zelf actualisatie.

Hij legt uit dat technologie ons helpt om van de onderkant van de piramide naar de bovenkant te bewegen, waarbij de focus verschuift van externe behoeften naar interne groei en relaties. Hij benadrukt dat technologie steeds meer gedecentraliseerd wordt en dat we evolueren naar vloeibare, zelfsturende organisaties.

Conclusie

Het webinar van Christian Kromme biedt een fascinerende kijk op de toekomst van kunstmatige intelligentie en de impact ervan op onze samenleving. Door de zeven golven van technologische ontwikkeling te begrijpen en de rol van technologie in het vervullen van menselijke behoeften te erkennen, kunnen we een positieve mindset ontwikkelen ten opzichte van AI.

Kromme benadrukt dat AI geen bedreiging is, maar juist kansen biedt om een mooiere wereld te creëren. Hij pleit voor het bouwen van zelfsturende, autonome organisaties die gebaseerd zijn op samenwerking en het benutten van individuele krachten. Met AI als dirigent kunnen we een harmonische symfonie creëren waarin iedereen zijn passie kan volgen en tot zijn recht kan komen.

Bekijk het webinar

Klik hier om het volledige webinar terug te kijken