“Ik werk graag mee aan een ‘wereld van geven’ en de wereld van Keuze Vrij Bij Mij”

Soms spreken we aanbieders op Keuze Vrij Bij Mij die écht aan de frontlinie van innovatie staan. Ondernemers die durven op te staan en actief werken aan een nieuwe wereld. Een wereld waarin we vanuit verbinding, vertrouwen en creativiteit samen aan de slag gaan. Waarin we nieuwe initiatieven uitrollen en verandering dóen in plaats van er alleen over te praten. Arjen Ypma, eigenaar van Apotheek vanNoord in Venlo, is zo’n ondernemer. In dit gesprek met hem wordt direct duidelijk hoe enthousiast hij is over het veranderen van de wereld, soms met kleine stappen en soms juist met hele grote. Lees verder om je te laten inspireren door deze apotheker met een visie.

Arjen Ypma, Apotheek vanNoord

Arjen, wat doe je in het dagelijks leven? Als ondernemer, als mens?

“Ik ben naast apotheker ook actief bij twee sportverenigingen. Sinds kort ben ik voorzitter bij een roeivereniging en betrokken bij de turnvereniging waar mijn dochter lid is. Daarnaast zit ik bij NTG, een artsengenootschap dat zich niet heeft neergelegd bij het negatieve advies van de NHG over het gebruik van ivermectine bij de vroegbehandeling van Covid19. Een groep artsen die zogezegd ‘anders denkt.’ Binnen deze groep doe ik heel veel nieuwe waardevolle kennis op. Ik heb een vrouw en twee dochters. Momenteel ben ik bezig met het bewoonbaar maken van een schuur achter mijn huis. Het is veel werk maar ik heb er plezier in en het maakt tegelijkertijd mijn hoofd leeg. We proberen hiermee iemand te helpen die in een hele vervelende situatie verkeerd. Dit valt allemaal samen met de persoonlijke ontwikkeling die ik de afgelopen jaren heb doorgemaakt. Ik ben een aantal bezigheden ook juist aan het afbouwen.


Waarom heten jullie niet ‘Apotheek Ypma’?

“Mooie vraag. De locatie betreft een groot pand met meerdere zorgverleners en we wilden van het pand een centraal en herkenbaar punt maken: Huis vanNoord. Anderzijds wilde ik de apotheek niet mijn eigen naam geven, omdat dat teveel zou identificeren met mij als persoon. Ik heb geweldige collega’s en die zijn net zo belangrijk voor het bedrijf als ik. Ik wil de apotheek zoveel mogelijk onafhankelijk zien van mij als persoon en het een goedlopend, laagdrempelig en vriendelijk bedrijf laten zijn.”


Hoe ben je in apotheker geworden?

“In ben opgegroeid in de Achterhoek tussen Zutphen en Deventer. Mijn ouders hebben in Groningen gestudeerd en zijn een Fries en een Groningse. Zij zeiden tegen mij: je hebt de mogelijkheid om te studeren, dus doe het! Ik werd in Groningen uitgeloot voor de artsenopleiding, waarna ik aan de studie Farmacie ben begonnen. Ik heb er na de opleiding voor gekozen me te specialiseren in de openbare farmacie. Destijds was ik ook wedstrijdroeier en was daar veel mee bezig. Die twee jaar specialisatie gaf me dus ook nog extra tijd om de roeisport te beoefenen. Uiteindelijk ben ik na het behalen van mijn apothekersdiploma in 2005 in Venlo beland en sinds 2018 zelfstandig apotheker.”


Wat is het meest bijzondere medicijn dat je ooit hebt gemaakt, of verkocht?

“Op dit moment ben ik er niet meer van overtuigd dat alle medicijnen zo bijzonder zijn als we geleerd hebben. Er zijn ook nog andere mogelijkheden voor het behandelen van de mens. Ik heb er dan ook voor gekozen om me aan te sluiten bij de leefstijl apothekers. In die beweging zie ik echt een mentaliteitsverandering: we gaan van logistieke pillen verstrekkers naar zorg verlenende apothekers die ook mee willen denken in het voorkomen van chronische aandoeningen. Maar, als er één medicijn interessant is, is het wel ivermectine. Hier heb ik ook over gesproken in het interview met De Andere Krant en tevens een podcast opgenomen.

Ik las over de ontdekking door Satoshi Omura, die avermectine (met een ‘a’) vanuit een bacterie isoleerde die ergens op een specifiek stukje grond is gevonden. Dit molecuul is in samenwerking met Merck doorontwikkeld (zodat het stabieler, maar ook gepatenteerd werd) en op de markt gebracht als ivermectine (met een ‘i’). Het werkt onder andere tegen bepaalde darminfecties, schurft en rivierblindheid en wordt in de derde wereld veel toegepast. Tevens is er onderzoek gedaan naar de effectiviteit bij het dengue en zika-virus, waarbij het virusreplicatie en verspreiding leek te voorkomen. Het is uiteindelijk ook effectief gebleken tegen COVID-19.

Een middel dat ik misschien tien keer eerder had verstrekt, werd ineens hét middel tegen COVID-19. Dat was voor mij een bijzonder iets! Ik kreeg opnieuw respect voor de natuur toen ik erachter kwam dat dit voortkomt uit een “toevallig” geïsoleerde bacterie die daarna ook nergens anders meer gevonden is. En dat dat jaren later zo’n enorme impact heeft. We hebben er al veel mensen mee kunnen helpen. De enorme dankbaarheid die ik heb ervaren deed veel met me. Doordat je een zorgvraag beantwoordt en mensen een kans op genezing biedt, help je ze enorm. Dat heeft echt indruk op mij gemaakt”


Een apotheker is iemand die..

“Iemand die zich op een zoektocht begeeft. Vroeger bereidde een apotheker allerlei recept middelen. In de daaropvolgende fase was je een verlengstuk van de farmaceutische industrie, waarbij natuurlijk medicatieveiligheid hoog in het vaandel stond. Je bent hoofdzakelijk een radertje in het proces van de distributie. Waar we nu steeds meer op focussen, is zichtbaar en toegankelijk zijn voor de mensen die in de apotheek komen. Ik ben me als apotheker ervan bewust dat ik er moet zijn voor de medemens. Beschikbaar zijn voor vragen van mensen en daarmee bereikbaar zijn. Een apotheker is iemand die kritisch is. We worden opgeleid met exacte cijfers, maar inmiddels ben ik daar wel ruimer in gaan denken. Langzaam zie ik de apotheker veranderen naar iemand die er is voor de zorgvraag van de patiënt, wat meer inhoud dan alleen medicatie verstrekken.

Zo ben ik bij iemand geweest die naar een hospice moest, toch weer opknapte en naar huis kon gaan. Of bij mensen die niet het reguliere zorgtraject volgden en me vertelden over hun ervaring met therapieën waar ik geen kennis van had. Van dat contact met deze mensen heb ik veel geleerd. Daardoor verrijk ik mijn kennis en ervaring enorm. Niet alleen leren uit een boekje - er zit ook nog een mens achter de patiënt. Om die reden heb ik ruim 200 mensen persoonlijk gevolgd in de beginfase van het verstrekken van ivermectine. We hebben enorm veel geleerd van de ervaringen van deze mensen.”


Kun je je vinden in de kernwaarden van Keuze Vrij Bij Mij (Verbinding, Vertrouwen en Creativiteit)?

“Verbinding is contact met de ander, maar ook jezelf. Het vertrouwen in de ander en jezelf groeit daarmee. Verbinding en vertrouwen leidt samen tot creativiteit. Ik denk dat dit voor mij 100% omvat wat een mens zou kunnen zijn. Overigens wist ik niet dat dit de kernwaarden zijn, maar voelde het wel zo aan. Verbinding is voor mij essentieel waarmee ik in de ander ook een beetje van mezelf probeer te zien, en vice versa. Ik ervaar het als een mooie uitdaging om de meest ‘radicaal andersdenkende’ mensen te spreken en te begrijpen. Begrip te tonen en hebben voor die ideeën en die ook toetsen door vragen te stellen. Door oprecht begrip te tonen voor mensen gebeurt er ontzettend veel: er voor elkaar zijn is verbinden en daarmee vertrouwen opbouwen. Als je dit hebt, kom je een heel eind. Het versterkt elkaar allemaal. Creativiteit is hiervan het gevolg. Dat kan op allerlei manieren tot uiting komen en niet alleen door het maken van kunst.

Keuze Vrij Bij Mij is ook bezig met creatie, creativiteit, vanuit bewustwording en vertrouwen. Dit soort initiatieven slaan denk ik makkelijker aan bij mensen die minder ‘geprogrammeerd’ zijn. Voor mensen met veel opleidingsjaren en theoretische kennis is het een veel grotere stap, omdat het buiten hun denkwijze valt. Want wat gebeurt er met je status en /of positie als je je uitspreekt voor een heel ander denkbeeld dan gebruikelijk is? Het zal een uitdaging zijn om die mensen mee te krijgen in een beweging zoals Keuze Vrij Bij Mij.”


Wat waren je beweegredenen om je bij Keuze Vrij Bij Mij aan te sluiten?

“Ik ben in contact gekomen met Christiaan van Apotheek Parijsch (doordat hij op Keuze Vrij Bij Mij stond). Ik was op zoek naar mensen die mee wilden doen in het aanbieden van de welbekende vroegbehandeling bij COVID-19. Ik had reeds ervaring met bepaalde vormen van censuur en hoe lastig het artsen werd gemaakt om bepaalde middelen aan te bieden. Ik bedacht me: In deze wereld wil ik niet leven en ik ging op zoek naar initiatieven waar ik mij goed bij voel en die werken met mogelijkheden in plaats van beperkingen. Ik wilde naar buiten toe duidelijk maken dat ik als persoon, en daarmee het bedrijf, absoluut iedereen welkom heet. Ik voorzag geen problemen, want farmacie is iets dat als noodzakelijk wordt beschouwd, anders dan horeca. Aan het uitsluiten van mensen zonder een QR-code zou ik niet mee kunnen doen. In onze apotheek hebben wij nooit iemand erop aangesproken als hij of zij geen mondkapje droeg. Uiteindelijk heb ik in de zaak mijn personeel verteld dat ik het belangrijk vind dat iedereen bij ons welkom is met zijn of haar zorgvraag en daarom het bedrijf heb aangesloten bij Keuze Vrij Bij Mij!”


Ontstond daar wel eens discussie over in je apotheek?

“Geen discussie, maar gesprekken. Ik heb het gesprek hierover altijd opengehouden: er is altijd ruimte voor uitwisseling. De gespannen linten en stickers op de vloer hebben we in het begin gedaan, maar al vrij snel weggehaald. Net zoals met het aanspreken van mensen op mondkapjes gebruik. We hebben er met zijn allen voor gekozen om dit zelf ook niet te doen. Ik hoorde zelfs: ‘wat fijn dat ik hier werk, dat we dit zo kunnen doen.’ We hebben geen dualiteit ervaren, of hinder ondervonden. Het was regelmatig toetsen, met elkaar in gesprek, en zo de koers bepalen. Dat is het mooie van zelfstandig apotheker zijn, al realiseer ik me goed dat andere zelfstandigen met een bedrijf in zwaarder weer hebben gezeten.”


Wat is jouw hoop voor de toekomst?

“Ik heb vertrouwen in de toekomst, we bepalen met zijn allen waar we naartoe gaan. Essentieel is te beseffen wie we kunnen zijn en wat we willen zijn voor onze medemens. Daar komt verbinding en vertrouwen in terug. We kunnen een wereld maken waarin we als mens geven en niet nemen als standaard programmering hanteren. We worden onder druk gezet door onze vaste lasten, financiële systemen, de zogeheten rat race waarin we worden ‘geforceerd’ om te nemen in de vorm van materiële positieverbetering of zekerheidsstelling. Dit terwijl we gelukkiger worden van geven. Met geven bedoel ik dat we voldoende middelen hebben en dat we dus zonder lasten zouden kunnen leven en van daaruit onszelf dienend kunnen opstellen naar de buitenwereld. We hebben immers allemaal onze kwaliteiten waarmee we kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de mensheid.

Ik houd er sterk rekening mee dat ons huidige (financiële) systeem gaat instorten. Dan is de vraag wat we gaan kiezen in de opbouwfase die volgt. Gaan we de wereld van Keuze Vrij Bij Mij bouwen, of zijn er mensen die het systeem van macht door ‘schulden’ weer willen opbouwen? Ongetwijfeld, maar ik werk graag mee aan de wereld van Keuze Vrij Bij Mij. Zo heb ik vandaag besloten mij bij de nieuwe Herenboeren bij ons in de buurt aan te sluiten. Ik heb veel vertrouwen in de wereld die we willen maken. We hebben genoeg technieken, middelen, mensen die dat willen en kunnen. Ook jij. We kunnen in verbinding en vertrouwen samenleven waardoor er veel creativiteit ontstaat waarmee we verder komen.”


Enthousiast geworden van Arjen en zijn verhaal? Lees zijn prikkelende LinkedIn feed hier. Bezoek de apotheek (online) voor al je vragen rondom gezondheid, of drink een gezellige kop koffie. Want bij Arjen en Apotheek vanNoord ben je áltijd welkom.


Apotheek vanNoord - Keuze Vrij Bij Mij | Apotheek vanNoord – Venlo (uwapothekeronline.nl)