user icon

Interview met: Tymo en Rik van Antropologica

Nieuwsbrief website uitingen

Antropologica: organisaties écht vooruit willen helpen, juist nu

Wie zijn jullie?

Tymo Bosch: 29 jaar, woonachtig in de stad van Keuze Vrij Bij Mij: Den Haag. Ik werk met veel plezier nu 9 jaar in de financiële sector en ben 2 jaar geleden Antropologica begonnen met Rik. Ik ben bedrijfsantropoloog in de financiële sector, omdat ik geloof dat organisaties hun cultuur beter kunnen bestuderen en daardoor begrijpen. Mijn rol als antropoloog in de financiële sector heeft toegevoegde waarde, omdat ik organisaties altijd wijs op het belang van een goede focus op cultuur en de wisselwerking tussen medewerkers en de cultuur van de organisatie waarin zij werken. Ik wilde graag de kennis uit de antropologie in de praktijk brengen en meer bedrijven hiermee vooruit helpen: daadwerkelijk waarde toevoegen voor mensen met de kennis die ik als antropoloog bezit.

Rik Kleinsmit: 44 jaar, woonachtig in Almere. Ik werk sinds 2003 in de gehandicaptenzorg en ben 2 jaar geleden Antropologica begonnen met Tymo. Ik ben cognitief antropoloog, omdat ik geloof dat je cultuur niet accuraat kunt bestuderen zonder aandacht te hebben voor het menselijk brein. In de gehandicaptenzorg heb ik veel in teams gewerkt waar er niet bewust wordt nagedacht over de normen en waarden die de teamleden met elkaar delen en welke teamcultuur ze met elkaar willen neerzetten.


Wat doen jullie als ondernemers, oftewel: wat voor werkzaamheden verricht jullie bedrijf?

We geven workshops, coaching en onderzoek & advies. Workshops over de cultuur in een team, de ideale rolverdeling, hoe je gemotiveerd raakt en blijft, en hoe je effectief met elkaar communiceert. Coaching is altijd 1 op 1 en hierin helpen we mensen vooruit in de uitdagingen die zij in hun werk tegenkomen. Ons onderzoek en advies voeren we uit voor organisaties die een behoefte hebben aan een gedegen onderzoek waarin er echt oog is voor de mens die de organisatie maakt: de antropologische blik. Vervolgens werken we dan een zo praktisch mogelijk advies uit waar de organisatie echt iets mee kan.

Hoe zijn jullie bij KVBM terechtgekomen?

Rik: Via Stefanie Vulders van Keuze Vrij Bij Mij & Tymo Bosch

Tymo: Ik las er online over bij het zoeken naar positieve, oplossingsgerichte organisaties die niet noemen wat er mis gaat, maar hoe het óók kan. In Keuze Vrij Bij Mij heb ik dat gevonden.


Wat zijn jullie drijfveren (geweest) om je bij Keuze Vrij Bij Mij aan te sluiten?

Rik: de voor mij belangrijke waarde dat iedereen altijd welkom is. En dat niet de overheid, maar mensen zelf bepalen wie ze wel en niet toelaten in hun gebouw. Wat mij over de streep getrokken heeft zijn de overmatig strenge coronamaatregelen, die vrijwel zonder oog voor de maatschappelijke gevolgen zijn uitgevaardigd.

Tymo: de verbinding aan willen gaan. In mijn werk in de financiële sector, voor mijn eigen bedrijf en in privé draag ik altijd uit dat ik de verbinding graag aan ga met mensen. Vanuit verbinding met elkaar kom je tot oplossingen. Daarnaast is vrijheid mijn grote ideaal en laat dat nu precies ook een ideaal zijn dat Keuze Vrij Bij Mij en Antropologica nastreven!


Waarom is bij jullie iederéén welkom?

Rik: Omdat ik geen onderscheid maak op basis van kenmerken waar mensen niet zelf voor gekozen hebben.

Tymo: Wat Rik zegt, en omdat ik meer geloof in vrijwilligheid dan in dwang. Als mensen gedwongen moet worden om iets te doen, is het blijkbaar toch niet zo’n goed idee. Een goed idee, zoals Keuze Vrij Bij Mij, verkoopt zichzelf: mensen willen zich daar vrijwillig bij aansluiten.


Hebben jullie een laatste boodschap?

We dragen onze gastvrijheid graag uit in contact met organisaties die we vooruit kunnen helpen. Ik wil ze van harte aanraden om contact op te nemen via www.antropologica.net en te ervaren hoe prettig het kan zijn een organisatie te kennen die jouw organisatie vooruit wil helpen én staat voor dezelfde idealen als jij.


Interview is geschreven door Manuela Huysman, Tymo Bosch en Rik Kleinsmit